Verkstedsopphold

Mange av de virkelig store skadene kommer under verkstedsopphold. Eksempelvis fartøy som velter ved kai, får vannfylling og synker eller tar fyr som følge av varme arbeider. Det er derfor viktig at rederiet holder skikkelig oppsyn med fartøyet mens det er på verksted for å unngå unødige skader - og ikke minst driftstap.

Vi opplever ofte at verkstedene kommer med kontrakter/sluttsedler eller lignende som begrenser verkstedets ansvar for skade på fartøyet eller rederiets muligheter til å gjøre gjeldende reklamasjoner for manglelfullt arbeid. Noen av disse kontraktene er hjemmesnekrede og inneholder også bestemmelser som en ensidige i verkstedets favør. Et godt eksempel er "Voldgift i Paris" - noe som ikke er så praktisk når både rederi og verksted er norske.

Vår klare anbefaling er å bruke standardkontrakten "Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider for skip og offshorefartøyer ved norske verksteder". Den er rimelig balansert og regulerer ansvarsforholdene mellom partene på en grei måte.

I henhold til forsikringsvilkårene aksepteres ikke lavere ansvarsbegrensning for verkstedet enn NOK 25 mill. for skadeforvoldelse og minimum arbeidets kostnad ved mangler. Hvis rederiet inngår avtaler som er dårligere enn dette, vil erstatningen under kaskoforsikringen for en eventuell skade måtte avkortes tilsvarende.

Vi har utarbeidet en kontraktstekst som gjerne kan brukes overfor verkstedet:
-----------------------------
I forbindelse med reparasjon av fartøyet på ovennevnte verksted er partene enige om følgende:

1. Arbeidet utføres i henhold til betingelsene i ”Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider for skip og offshorefartøyer ved norske verksteder" utarbeidet av Rederiforbundet og Teknologibedriftenes Landsforening av 02.12.1985 (revidert 1997).

2. Beløpet i kontraktens § 10, som regulerer ansvarsgrensen ved skadeforvoldelse, settes til minimum kr 25 millioner og beløpet i § 11-6 som regulerer ansvar for mangler, settes til minimum reparasjonsarbeidets kostnad.

3. Dersom skipets takserte forsikringsverdi (Planens § 2-3) er mindre enn kr. 12 millioner, skal verkstedets ansvar for skadeforvoldelse etter standard-kontraktens § 10 ikke settes lavere enn den takserte forsikringsverdien.
-----------------------------
Ta kontakt ved spørsmål og send oss gjerne en kopi av kontrakten før den undertegnes - så vil vi raskt kunne ta stilling til om den er god nok.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake