Trygg på tur

Det er mykje ein må huske på før ein skal ut på reise. Ei god reiseforsikring er ein av dei viktigaste tinga å ha på plass.

Med heildekkane reiseforsikring i Møretrygd treng du ikkje bekymre deg for om reisa er betalt med rett kredittkort. Du er dekt uansett. Reiseforsikringa vi tilbyr er levert av Gouda. Du kan velje mellom “Standard” og “Super”. Dekninga er ganske lik, men summane og eigenandelane skil forsikringane.

Gouda har alarmsentral i København, men har personell som snakkar norsk. Reiseforsikringa for Gouda er rekna som ei av dei beste du kan få.

I tillegg kan din forsikringsrådgivar her i Møretrygd hjelpe til når du treng det. Vi vil at du skal føle deg trygg, sjølv når noko skjer langt heimanfrå.

 

Sjekk dekninga for våre reiseforsikringar HER.

Henter pris