Ta vare på heimen

Huset og heimen er ein trygg base for familien. Ta godt vare på det!

Huset og heimen er ein trygg base for familien. Her kan de roe ned og bli klar til å møte kvardagen. Akkurat derfor er det viktig å ta godt vare på huset og forsikre heimen.

Skade på hus kjem fort opp i seks- og sjusifra beløp. Med ordentlig forsikring er du trygg. Hos oss har du to alternativ til husforsikring.

Vår Super-husforsikring dekker det same som Standard, i tillegg til å dekke råte og insektskader, følgeskader av handverkfeil, og følgeskader etter utett tak/vegg.

Dei færraste treng Super eller andre tilleggsforsikringar.

Ein artig fakta er at vi er det einaste selskapet i Noreg som dekker elektrisk kontroll om du har to eller fleire elektriske artiklar skada av lynnedslag.

I tillegg til husforsikring er det viktig å ha innbuforsikring som dekker skade på innbu og lausøyre. Dette gjeld skade på ting som mellombels er utanfor forsikringsstaden.

Vil du vite meir om våre forsikringar og kva dei dekker?
Husforsikring
Innbuforsikring

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake