Ferieklar bustad

Det er fleire forhåndsreglar du kan ta for å sikre heimen din medan du er på tur.

Rannveig her i Møretrygd har nokre småting ho gjer før dei reiser. Ho er medviten om å ikkje rydde opp alle leikene før dei reiser. Ligg det leiker ute så ser det gjerne litt meir bebudd ut.

– Eg set gjerne eit par støvlar utanfor døra også.

Det er nok fleire enn Rannveig som har slike triks for å få heimen til å sjå bebudd ut medan dei er borte. I tillegg til dette er det fleire ting som er smart å tenke over før ein reiser bort.

Ver varsom på sosiale medier
Det er ingenting gale med å dele opplevingar og feriekos på sosiale medier, men ta visse forhåndreglar for kva du deler. Ikkje skriv når du reiser eller når ein kjem, så er det litt vanskeligare å vite når huset faktisk er tomt.

Illusjon om at du er heime
Dette er som nemnt eit populært triks. Få det til å sjå ut som du er heime ved å ikkje rydde for godt. Nokre let bilen stå ute heller enn i garasje også. Be nabo eller bekjente om å ta inn posten for deg. Eit anna triks er å få nabo til å kaste litt søppel i søppeldunken din.

Ta ut kontaktene
Dra ut stikkontaktene på elektriske apparat som TV, Playstation, radio, og liknande.

Alarm til alarmsentral
Det er lurt å ha alarmar som er kobla til alarmsentral. Dette gjeld brannalarm, innbruddsalarm, og liknande.

Steng vatnet
Husk å stenge vatnet før du reiser, i alle fall til oppvaskmaskin og vaskemaskin, eller andre ting som har trykk i ledningane.

God lås
Dei fleste tjuvar går både inn og ut gjennom døra. Pass på at du har FG-godkjent lås. Her er det viktig å ikkje gløyme veranda- og vaskeromsdører. Desse bør også ha skikkelig lås.

Gode naboar
Heilt til sist er kanskje det enklaste og beste rådet. Be naboar sjå etter huset med jamne mellomrom.

Henter pris