Årsavgift blir TFA

Frå januar 2018 vert årsavgifta erstatta med trafikkforsikringsavgifta. No skal avgifta bli betalt saman med forsikringa for køyretyet ditt

Frå januar 2018 vert årsavgifta erstatta med trafikkforsikringsavgifta. No skal avgifta bli betalt saman med forsikringa for køyretyet ditt, uansett kva forsikringsselskap du har. Trafikkforsikringsavgifta går fortsatt til staten, og gjeld per køyrety, men no skal altså forsikringsselskapa krevje den inn

Trafikkforsikringsavgifta gir eigarar av køyrety mange fordelar. Sidan du betalar avgifta saman med forsikringa kan du fordele betalinga over same terminar som forsikringa. Når du eventuelt sel køyretyet, betalar berre avgifta for tida du eigde bilen. Du betalar ikkje avgifta når køyretyet blir avregistrert. I tillegg er det ein fordel å berre måtte forholde seg til faktura frå forsikringsselskapet, sidan dei no skal krevje inn avgifta.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake