Pakkeforsikring 2018 og 2019 dekning og vilkår

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Ytelsene i forsikringen kan variere med hvilken tariffavtale som gjelder og avtalen mellom rederiet og forsikringselskapet.

For mer detaljert informasjon om forsikringen henvises det til vilkårene og lov om yrkesskadeforsikring. Ta gjerne kontakt med Møretrygd ved behov.

Informasjonsbrosjyrer om:

Pakkeforsikring 2018 

Pakkeforsikring 2019

 

Forsikringsgivere

Gjensidige Forsikring er forsikringsgiver for Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring og Gruppelivsforsikring. Møretrygd fungerer for denne delen av forsikringen som agent for Gjensidige og er oppført i agentregisteret.

Møretrygd er forsikringsgiver for øvrige forsikringsdekninger. Både Møretrygd og Gjensidige er medlemmer av Skadeforsikringsselskapenes Garantiordning.

Forsikringen er tegnet i samarbeid med forsikringsmegleren Aon og Gjensidige Forsikring. Yrkesskade-, ulykke- og gruppelivsforsikringene er i sin helhet dekket av Gjensidige.

Viktig Informasjon om rett til fortsettelsesforsikring

Når du slutter i rederiet, har du rett til å fortsette med individuell livsforsikring uten helseerklæring. Retten til å fortsette livsforsikringen er spesielt viktig hvis du er syk når du fratrer. Ved alvorlig sykdom vil du i mange tilfeller ikke få forsikring i andre forsikringsselskap. Ta kontakt med Møretrygd eller Gjensidige Forsikring så snart som mulig og seinest innen to måneder fra fratreden.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake