Pakkeforsikring 2016 - dekninger og vilkår

Vår rolle

Gjensidige Forsikring er forsikringsgiver for Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring og Gruppelivsforsikring. Møretrygd fungerer for denne delen av forsikringen som agent for Gjensidige og er oppført i agentregisteret.

Møretrygd er forsikringsgiver for øvrige forsikringsdekninger. Både Møretrygd og Gjensidige er medlemmer av Skadeforsikringsselskapenes Garantiordning.

Forsikringen er tegnet i samarbeid med forsikringsmegleren Aon og Gjensidige Forsikring.
Yrkesskade-, ulykke- og gruppelivsforsikringene er i sin helhet dekket av Gjensidige.

Viktig informasjon om rett til fortsettelsesforsikring

Når du slutter i rederiet, har du rett til å fortsette med individuell livsforsikring uten helseerklæring.

Retten til å fortsette livsforsikringen er spesielt viktig hvis du er syk når du fratrer. Ved alvorlig sykdom vil du i mange tilfeller ikke få forsikring i andre forsikringsselskap.

Ta kontakt med Møretrygd eller Gjensidige Forsikring så snart som mulig og senest innen to måneder fra fratreden.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake