Pakkeforsikring 2006 og tidligere

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Ytelsene fra forsikringen kan variere alt etter hvilken tariffavtale som gjelder og hvilken avtale som er inngått mellom rederiet og forsikringsselskapet.

For mer detaljert informasjon om forsikringen henvises det til vilkårene og lov om yrkesskadeforsikring.

Forsikringen er tegnet i samarbeid med Gjensidige Forsikring. Yrkesskade-, ulykke- og gruppelivsforsikringene er i sin helhet dekket av Gjensidige.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake