Pakkeforsikring

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og
tingforsikring.

Om forsikringen

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Derfor er den også hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Ytelsene fra forsikringen kan variere alt etter hvilken tariffavtale som gjelder og hvilken avtale som er inngått mellom rederiet og forsikringsselskapet.

Vil du vite mer? Ta kontakt med en av våre rådgivere på området Sjøforsikring.

Er du riktig forsikret?

Forsikringsbehovet varierer med fartøy, arbeidsområde og en rekke andre faktorer. Våre rådgivere innen sjøforsikring tar gjerne en gjennomgang med deg.

Dekninger og vilkår

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og dekning for mannskapseffekter, syke-, -forlis og dødsfallshyre.

Møretrygd er forsikringsgiver for øvrige forsikringsdekninger. Både Møretrygd og Gjensidige er medlemmer av Skadeforsikringsselskapenes Garantiordning.

Gjensidige Forsikring er forsikringsgiver for:

  • Yrkesskadeforsikring,
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Gruppelivsforsikring.

Møretrygd fungerer for denne delen av forsikringen som agent for Gjensidige og er oppført i agentregisteret.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake