Fartøyer under 15 meter

Forsikringsbehovet varierer med fartøy, arbeidsområde og en rekke andre faktorer. Våre rådgivere på sjøforsikring har store kompetanse, og tar gjerne en gjennomgang med deg.

Om forsikringen

Forsikringen skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avdekke behovene knyttet til ditt eller dine fartøy.

I vilkårene er der en rekke begrensninger og presiseringer i forhold til den forenklede beskrivelsen nedenfor.

Fartøy på under 15 meters lengde forsikres på vilkår som er tilpasset Forsikringsavtaleloven av 1989.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av selve båten med fastmontert tilbehør samt kollisjonsansvaret.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret båteieren kan komme i som følge av driften av båten.

Fangstforsikring

Fangstforsikring dekker skade på fangsten.

Henter pris