Fartøyer over 15 meter

Vi forsikrer alle typer kommersielle fartøy. Fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, fraktebåter, lektere, ferger og alle slags offshorefartøy.

For å kunne gi rette vilkår og god pris, er det viktig at vi får alle relevante opplysninger om fartøy, drift og fartsområde. Snakk med oss for å få gode råd.

Om forsikringen

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avdekke behovene knyttet til ditt eller dine fartøy.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av selve fartøyet med tilbehør, samt en stor del av kollisjonsansvaret. Personskade, vrakfjerning og forurensning dekkes av ansvarsforsikringen (P&I).

Kaskoforsikringen omfatter ikke krigsrisiko, se nedenfor.

Vilkårene for fiskefartøy avviker noe fra handelsfartøy og finnes i Planens kap. 17.

Kaskointeresseforsikring

Kaskointeresseforsikring dekker totaltap av fartøyet og kollisjonsansvar som et tillegg til kaskoforsikringen. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten.

Ansvarsforsikring (P&I) 

Ansvarsforsikring (P&I) dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte
følge av driften av fartøyet.

Eksemåler er personskade, vrakfjerning og forurensning. I tillegg kan forsikringen dekke en del av de tariffbestemte ytelsene til mannskapet. For større fiskefartøy og handelsfartøy tegnes denne vanligvis i ett av spesialselskapene for Protection and Indemnity (P&I), SKULD eller GARD.

Tidstapsforsikring (Loss of Hire)

Tidstapsforsikring (Loss of Hire) dekker inntektstap som følge av en erstatningsmessig skade under kaskoforsikringen. De første 14 dagene med inntektstap dekkes normalt ikke.

Krigsforsikring

Krigsforsikring dekker skader som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, terrorisme, sjørøveri etc. For fartøy større enn 15 meter dekkes forsikringen i Den norske Krigsforsikring for Skib - et gjensidig selskap som kun driver med krigsforsikring.

Panthaverinteresseforsikring

Panthaverinteresseforsikring dekker panthavers tap når fartøyets forsikringer ikke utbetaler erstatning på grunn av reders handlinger, brudd på sikkerhetsforskrifter eller manglende sjødyktighet.

Spesielt for fartøyer som frakter gods

Fraktinteresseforsikring dekker totaltap av fartøyet på samme måte som kaskointeresseforsikringen, men ikke kollisjonsansvar. Forsikringen er ment å fange opp tapte fremtidige fraktinntekter som følge av totaltap av fartøyet. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten.

Spesielt for fiskefartøyer

Fangst og utstyrsforsikring dekker skade på fangst, fiskeredskaper og utstyr om bord i fiskefartøy.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake