Reiseforsikring

Ei god reiseforsikring er tent inn igjen sjølv ved eit lite uhell. Gå inn på tabellen og la kalkulatoren vise deg prisen for full tryggleik.

Våre reiseforsikringar

Med ei heildekkande reiseforsikring i Møretrygd, slepp du å bekymre deg for om reisa er betalt med rett kredittkort. Du er dekt uansett. Nokre meiner at reiseforsikring er dyrt, men den kostar langt mindre enn det du får utbetalt om bagasjen din er forsinka.

Møretrygd formidler reiseforsikring for Gouda. Gouda har ei svært god reiseforsikring og du kan velge mellom «Standard» og «Super». Dekningsomfanget er nokså likt, men summane er gjennomgåande større i «Super-dekninga.

Standard
Super
Reisegods
Litt kontanter
Sykkel
Forsinka bagasje
Reisesyke
Ulykke
Forsinkelse
Hjemtransport
Gjelder også for medreisende barnebarn/oldebarn under 21 år
Egenandel leiebil

Europa eller heile verda?

Dersom du berre reiser i Noreg og/eller Europa, kan du sleppe å kjøpe ei forsikring som gjeld heile verda. Europaforsikringa gjeld i alle EU- og EØS-land.

Ta kontakt med oss for tips og råd.

Europeisk Helsetrygdkort er ikkje ei reiseforsikring

Enkelte trur at dei ikkje treng reiseforsikring når dei har med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kortet fortel at du har krav på lege- og sjukehustenester, og det er viktig nok. Men kortet dekker ikkje heimsending til Noreg med ambulansefly, innlegging på private sjukehus og tapt bagasje.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake