Innbuforsikring

Møretrygd sin innbuforsikring dekker skade på innbu og lausøyre. Den dekker også skade på ting
som mellombels er utanfor forsikringsstaden.

Dekker innbu som barn tek med seg på hybel i studietida

Dette får vi mange spørsmål om. Innbu/gjenstandar blir erstatta som om dei var på forsikringsstaden. Det som IKKJE er dekt, er studenten sine meirutgifter ved midlertidig utflytting dersom hybelen er skadd og må utbetrast.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake