Innbuforsikring

Møretrygd sin innbuforsikring dekker skade på innbu og lausøyre. Den dekker også skade på ting
som mellombels er utanfor forsikringsstaden.

Dekker innbu som barn tek med seg på hybel i studietida

Dette får vi mange spørsmål om. Innbu/gjenstandar blir erstatta som om dei var på forsikringsstaden. Det som IKKJE er dekt, er studenten sine meirutgifter ved midlertidig utflytting dersom hybelen er skadd og må utbetrast.

Henter pris