Fritidsbåt

Kontakt oss for eit tilbod på båtforsikring

Vi gir deg ekstra rabatt for følgjande

Medlemskap i RS: 10%
Sikkerheitsmerking: 5%
Godkjend hamn: 10%
Båtførarprøva: 10%
Nautisk kompetanse: 20%

Henter pris