Årsrapport 2016

Tidligere årsrapporter

Du kan lese årsrapportene ved å klikke på det aktuelle årstallet.

Delårsrapporter

Du kan lese delårsrapportene ved å klikke på det aktuelle kvartalet.

Rapport om solvens og finansiell stilling

English summary

Click the year to view summary.

Henter pris