Vi er her du er – ikkje alle andre stader

Møretrygd er det lokale forsikringsselskapet for Nordvestlandet. Med 22 medarbeidarar fordelt på Ålesund, Volda og Fosnavåg, er vi ein kundenær og kostnadseffektiv organisasjon.

Vi skal kjenne kundane våre

Kundane våre er reiarlag, bedrifter, gardbrukarar og private. Produkta våre er komplette forsikringsløysingar som dekkjer kundane sine behov. Polisane våre gir god dekning til konkurransedyktige prisar. Alle kundane våre har sin personlege rådgivar med spisskompetanse på sitt forsikringsområde.

Slik skal det fortsatt være. Kundane skal kjenne oss, og vi skal kjenne dei. Vi har ein langsiktig strategi om ein kontrollert vekst på Nordvestlandet. Det står det om to ting: Tillit og tryggleik.

Henter pris