Vi hjelper deg med å finne rett forsikring

Møretrygd sitt forsikringsforslag blir til etter ein grundig gjennomgang i samarbeid med kunden. Her ser vi blant anna på bedrifta sin størrelse, driftsmønster, risikosituasjon og sikringstiltak. Poenget er å sørge for bedrifta er rett forsikra. Ein god kombinasjon mellom sikring og forsikring, skal gi kunden ei god løysing som ikkje kostar meir enn nødvendig.

Kontakt ein rådgiver

Nils Martin Romestrand
Nils Martin Romestrand
Direktør bedrift (CCO Non-marine)
971 10 699
Kjell Godø Dyb
Kjell Godø Dyb
Marknadsdirektør (COO)
905 14 944

Vi forsikrar dei fleste

Møretrygd sitt forsikringstilbod blir til etter ein grundig gjennomgang saman med kunden. Vi legg stor vekt på at bedrifta har den riktige forsikringa. Du skal ha den dekninga du treng, men du skal ikkje betale meir enn nødvendig heller.

Møretrygd forsikrar små, mellomstore og store bedrifter i dei fleste bransjane som er til stades på Nordvestlandet:

  • Produksjonsbedrifter

  • Varehandel – engros og butikk

  • Servicebedrifter

  • Tenesteytande bedrifter

  • Burettslag og sameige

Forsikringsrådgivaren din  i Møretrygd tar initiativ til jamleg gjennomgang av forsikringane. Behova endrar seg raskt, og forsikringa skal alltid ha den riktige dekninga.  

Henter pris