Skreddarsydde bedriftsforsikringar

Møretrygd skreddarsyr bedriftsforsikringar til kvar bedrift etter bransje, eigenart og verdigrunnlag

Vi hjelper deg med å finne rett forsikring

Møretrygd sitt forsikringsforslag blir til etter ein grundig gjennomgang i samarbeid med kunden. Her ser vi blant anna på bedrifta sin størrelse, driftsmønster, risikosituasjon og sikringstiltak. Poenget er å sørge for bedrifta er rett forsikra. En god kombinasjon mellom sikring og forsikring, skal gi kunden ei god løysing som ikkje kostar meir enn nødvendig.

Henter pris