Slik klargjør du båten til vinteren

Hvert år opplever mange båteiere skader som man kunne unngått ved å ta de riktige forhåndsreglene. Her får du syv tips til hvordan du kan sikre at båten er best mulig ivaretatt før vinteropplag.

1. Løst utstyr skal fjernes og lagres innendørs.

Forsikringen dekker ikke personlige effekter og utstyr som ikke er fastmontert eller innelåst. Kartplotter på brakett som lett kan fjernes uten verktøy, dekkes for eksempel ikke av forsikringen. Dyrt utstyr som er lett å demontere anbefaler vi fjernes fra båten når den ligger i opplag. En del elektronikk kan også ta skade av fukt som kan oppstå om bord i båten under opplag på land.

2. Står båten på tilhenger skal tilhengeren være låst.

3. Dersom båten ligger fortøyd på vannet høst eller vinter må du:

  • Sjekke at det er tilstrekkelig fortøyninger med påmontert fortøyningsfjær og at dimensjon på førtøyningstauet er slik at ikke førtøyningene slitner i dårlig vær.
  • Sjekk at selvlenssystemet fungerer som forutsatt. Unngå at akterenden av båten ligger mot vind og bølger. Fare med akterenden mot vind og bølger er at påhengsmotor «brønn» fylles og hvis det for eksempel er utett gjennomføring av kabler, fylles innerskroget med vann. Når selvlensåpninger kommer ned mot vannflaten kan båten fylles med vann i løpet av få minutter.
  • Vi erfarer at spesielt båter med utenbordsmotor og lavt akterspeil er ekstra utsatt for synkeskader under slike forhold. Det bør være fastmonterte fendere på brygga. Løse fendere som henger på båten, vil ofte ende opp på brygga ved dårlig vær/slingring. Da blir det lett
    skade på skroget.

4. Foreta tilstrekkelig frostsikring av motor, vann og septiksystemer.

Dette arbeidet bør utføres av kyndige personer med ansvarsforsikring. Konsekvensene av mangelfull frostsikring kan være store, og båtforsikring forutsetter at frostsikringen gjøres i henhold til forsikringsvilkårene og motorfabrikantens anbefalinger.

5. Lukk ventiler for vanninntak og uttak under vannlinjen når båten ligger i vannet.

  • En lukket ventil vil kunne forhindre at båten synker selv om man får en frostskade på en komponent tilknyttet vanninntak og uttak. For båter som ligger i vinteropplag på vannet skal alle ventiler i skroggjennomføringen under vannlinjen være stengt fra 01.11-31.3 når båten ikker er i bruk.
  • Ligger båten i opplag på land anbefales at alle vannventiler under vannlinjen holdes åpne.

6. Sørg for å holde båten fri for snø og is.

Dette reduserer risikoen for at båten kan velte på land eller ligge lavere i sjøen og ta inn vann gjennom drev, skroggjennomføringer eller dreneringssystemer som ellers ved normale forhold ligger over vannlinjen.

7. Husk at du som båteier er pliktig til å holde jevnlig tilsyn med båten din.

  • Dette er spesielt viktig etter store nedbørsmengder, vind og kulde. Ved jevnlig tilsyn vil man kunne forhindre skader og oppdage skader som er i ferd med å utvikle seg og som i mange tilfeller ikke er dekket av forsikringen.
  • Det skal være forsvarlig tilsyn med båt, tilbehør og fortøyninger. Båten skal holdes lens.
  • Brudd på sikkerhetsforskriften kan medføre at retten til erstatning kan falle helt eller delvis bort.

Hvis din båt ikke er forsikret hos oss vil det kunne være andre forutsetninger, dekninger og krav til sikring enn det som er beskrevet over.

Har du spørsmål knyttet til dette? Ikke nøl med å ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake