Beredskapsøvelse gjennomført for to av våre kunder

Møretrygd er opptatt av å hindre skader på personer og materiell.

Som en del av våre skadeforebyggende tiltak gjennomfører vi beredskapsøvelser hele året gjennom. Dette for å sikre at rederi er godt rustet til å håndtere en situasjon der ulykker inntreffer om bord. Dette er noe vil tilbyr gratis til våre kunder.

Nylig forberedte og gjennomførte vi en fullskala beredskapsøvelse for de to lokale rederiene Nordic Wildfish og Nye Giske Havfiske. Tilbakemeldingene i etterkant var unisone; dette er en viktig øvelse som gir et godt erfaringsgrunnlag og som bidrar til å skjerpe egne rutiner og prosedyrer.

Beredskapsøvelsen skal fremstå så reell som mulig. Denne gangen samarbeidet vi med journaliststudenter fra Høgskolen i Volda for å synliggjøre det mediepresset en alvorlig hendelse kan utløse. Fiktive pårørende ringte til deltakerne for å vise det informasjonsbehovet som oppstår. I tillegg samarbeider vi med forskjellige nødetater. Det kan være HRS, kommunens kriseteam, politi, Sjøfartsdirektoratet, kystverket, P&I etc. I etterkant av øvelsen mottar rederiene en rapport som sammenfatter hendelsesforløpet.

Vi i Møretrygd initierer og gjennomfører fem til seks beredskapsøvelser i året. Dersom en alvorlig hendelse oppstår stiller vi i 24 timers beredskap for å hjelpe.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om våre beredskapsøvelser.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake