Automatisert bløgging er fremtiden

Automatisert bløgging er fremtiden

- Testingen har fungert fantastisk bra og jeg er veldig fornøyd med det mannskapet har fått til, sier Sigve Drønen. Han er operasjonssjef i Br. Birkeland Farming som har den daglige driften av bløggebåten “Hordafjell”. Testingen er nå ferdigstilt og med tre turer i uken er båten i full drift.

I februar ble “Hordafjell” levert til Thermo Service AS. Fartøyet skal bløgge oppdrettsfisk for de to oppdrettsselskapene Blom Fiskeoppdrett og Kobbevik og Furuholmen Oppdrett. Testingen ble ferdigstilt for halvannen måned siden og det gikk over all forventning. – Alt fungerte som det skal. Små tilpasninger må til, men det er forventet med en ny båt. Det er mye nytt som skal læres, både til havs og på land, så det tar selvsagt tid før alt er innarbeidet. Det skjer ikke over natten , sier Sigve. Nå kan båten gå tre turer i uken med 150 tonn pr tur. Samtidig jobbes det med å “tune inn” båten og øke antall turer for å øke kvantum.

Ett år, to fartøy
For ett år siden ble “Hordabas” levert til samme eier. Det er også en bløggebåt, men den fungerer som en bergingsbåt som tar vare på døende fisk. Mens “Hordabas” kan gå med 50 tonn fisk, kan “Hordafjell” gå med nærmere 150 tonn. En annen forskjell er at “Hordafjell” er automatisert. Fisken pumpes om bord til en sorteringskasse og videre inn i motstrømskar. Fisken svømmer inn i en av de tolv kanalene der de bedøves før de bløgges. Både “Hordabas” og “Hordafjell” er forsikret hos Møretrygd.

Full bemanning
“Hordafjell” er bemannet til det fulle med seks personer, og med en kvinnelig styrmann på 25 år er det full kontroll på sakene. Korona til tross, om bord Hordafjell er det full drift. – Vi er veldig glade for at det er full aktivitet, og håper det fortsetter. Dette skyldes i stor grad et mannskap som er flinke til å ta nødvendige forhåndsregler, sier Sigve som er positiv til fremtiden.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake